پریود و کم خونی - شفاسنتر

کم خونی و راهکارها بر مبنای تغذیه طب سنتی

????سلام
برای کم خونی
کاچی ازنوع زایمان فقط با روغن حیوانی
۲- سوپ گندم با روغن زیتون و پاچه گوسفندی
۳- شبها چنددانه انجیرخشک خیس کرده و صبحها چنددانه زیتون بدون نمک
۴- روغن زیتون روی غذاها
۵- توت سفید
۶- لوبیای سفید درتغذیه
۷- کباب گوسفندی با پودرسماق
۸- عسل و عسلاب
۹- تخم مرغ اب پزمحلی
سبزیجات شنبلیله و ریحان و جعفری و دمنوش گزن