تست کبد - شفاسنتر

تست قند و تست کبد و تست سردرد و تست چربی خون بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔‌?تست پزشکی رایگان

یک استکان ابغوره بخورید
۵۰ ثانیه صبرکنید و اگر:
✅دهانتان اب افتاد:
قند بالاست
✅دهانتان خشک شد:
مشکل کبدی
✅دهانتان کف یا چسبناک شد :
چربی خون دارید
✅اگر سر درد گرفتید: اختلال فشار

همیشه سالم باشید.

@sinohehsamdaliri