خونریزی دماغ - شفاسنتر

خون دماغ بر مبنای طب سنتی

?????خون دماغ
#سلامتی

خون دماغ (اپیستاکسی) بعلت قطع شدن رگهای کوچک خونی در داخل بینی اتفاق می‌افتد خونریزیهای مکرر ممکن است علامت یک بیماری مزمن مانند فشار خون بالا یا مشکلات انعقادی خون باشند.

@sinohehsamdaliri


خون دماغ یا خونریزی بینی و روشهای غلط درمانی

⛔⛔⛔⛔⛔❌یکی از باور های غلط در بین مردم
در هنگام خونریزی بینی،
خم کردن سر به عقب برای توقف خونریزی است.
اینکار عوارضی مانند :ایجاد خفگی،حالت تهوع ،و نفوذ خون به مری و معده دارد.

???
@Drmirghazanfari