رقیق کننده خون - شفاسنتر

خون و داروهای صاف و رقیق کننده خون بر مبنای طب سنتی

?داروی #صاف_کننده خون?

?- این دارو از ترکیب مواردی که جهت صاف کردن خون معرفی شده اند حاصل شده است.

▫️✍روش تهیه
– ترکیب آسیاب شده عناب (اگر با هسته آسیاب شود بهتر است) دو واحد، کاسنی (کاسنی را نباید شست و حتی تکان نیز نباید داد) پنج واحد، برگ چغندر پنج واحد، تخم کاهو سه واحد، برگ کاهو سه واحد، ریشه ایرسا (زنبق) دو واحد، آلو خش?