لب شناسی - شفاسنتر

لب شناسی بر مبنای طب سنتی

?#شناسایی_خصوصیات_لب :

⬅️چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است .
اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

⬅️سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

⬅️خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است
در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ها بر لب ?