مزاج تشک - شفاسنتر

مزاج لباس و تشک بر مبنای طب سنتی

????مزاج لباسها و پوششها

?برگرفته از کتاب مزاج شناسی عمومی وتخصصی استاد طالقانی

?لباسهایی که می پوشیم نیز دارای مزاجی از نوع سردی و گرمی است و میتواند موجب ایجاد سردی و گرمی در تن باشد.

♻لباس پشمی گرم است،ابریشم خیلی گرم است،کتان سرداست،لباسهایی از جنس (آکرولیک)مواد پلاستیکی سرد هستند،فرش ماشینی سرداست. و کسیکه روی این ?