آتروفی کلیه - شفاسنتر

کلیه لاغررا بر مبنای طب سنتی چاق کنیم

♦ #آتروفی
#لاغری_کلیه

?درمان این بیماری به روش طب سنتی، حداقل ۱۲۰ روز طول خواهد کشید.

✅ بهترین دارو برای فربه کردن و راه انداختن کلیه، خربزه، علی‌الخصوص خربزه گرگان است.

✅ دوسین (یک واحد سیاه‌دانه نیم‌کوب + سه واحد عسل) هر هشت ساعت یک قاشق مرباخوری

✅ روغن‌مالی کلیه با روغن سیاه‌دانه؛ هر شب. از شب چهاردهم، بادکش گرم کلیه یک شب ?