التهاب معده - شفاسنتر

طحال و علل رشد آن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️#طحال

? یکی از علل بیماری طحال و خونریزی آن و التهاب سر معده خوردن مداوم تخم مرغ می باشد.

? همچنین زیاد نوشیدن آب راکد مثل آب معدنی وآب شور سبب بیماری و بزرگی طحال می شود.

@Mezajshenasi12