پرادراری - شفاسنتر

دیابت و علایم آن بر مبنای طب سنتی

?⛔⛔⛔⛔⛔⛔.
از شایع ترین علائم شروع دیابت :

?پرنوشی
?پرخوری
?پر ادراری

مراقب باشید …

???
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ