پولیپ روده - شفاسنتر

یبوست و پولیپ روده و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

درمان #یبوست و درمان #پولیپ روده:

۱ـ صبح ناشتا: دمکردۀ گُل استوخدوس با عسل استوخدوس،
۲ـ اوّل مغرب: دمکردۀ أفتیمون مخلوط با عسل أستوخدوس،
۳ـ هر هشت ساعت یک استکان دمکردۀ گَزَنه بخورید
@tebiranii *