تخم خربزه - شفاسنتر

خربزه و خاصیت آن بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

?خواص #خربزه(بخش اول)

رسول اعظم(ص) می فرمایند: بر شما باد مصرف خربزه چرا که در آن ۱۰ ویژگی است:
۱⃣خوراک است
۲⃣ نوشیدنی است
۳⃣شستشو دهنده است
۴⃣خوشبو کننده است
۵⃣مثانه را می‌شوید
۶⃣شکم را می‌شوید
۷⃣آب کمر (مایعات تولید مثلی) را فراوان می سازد
۸⃣نیروی همبستری(میل جنسی) را می افزاید
۹⃣سردی مزاج را برطرف می‌کند
?پوست را تمیز می