فرو رفتگی جوشها - شفاسنتر

شوره سر و یا فرورفتگی محل جوشها و یا کک و مک و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

#درخواستـــــــی‌اعضاء

#شوره_مژه
#فرورفتگی_محل_جوشها
#کک_و_مک

✅درمان شوره مژه :
مالیدن روغن بفشه

✅درمان فرورفتگی محل جوشها :
الف ) مالیدن روغن بنفشه شبانگاه
ب ) روی خط روسری را ۱ الی ۲ مرحله زالو انداختن

✅درمان کک و مک ( علت آن غلظت خون است ) :
الف ) سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این ?