مگس - شفاسنتر

حشرات پشه و مگس و سوسک و راهکارهای مقابله بر مبنای طب سنتی

??مشکل پشه و مگس درخانه دارید؟

فقط کافیه یک گلدان ریحان پروروش بدهید. این گیاه یک گیاه ضد حشره می باشد و همچنین می توانید هردفعه که خواستید ریحان تازه در غذا استفاده کنید.
???کسانی که از سوسک می ترسند و می خواهند از شر نیش پشه ها راحت بشن کافیه یک گلدان نعناع در اتاق خواب خود بگذارند

@Mezajshenasi12