فرزند جیغ و داد - شفاسنتر

اطفال ناآرام و جیغ و دادی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

☎️☎️☎️☎️???پرسش
سلام استاد نوه هشت ساله ام خیلی شیطونی می‌کنه و دوست داره جبغ بزنه آیا سردیش زیادچی باید داد خورد
???پاسخ
من ازموی اواحساس میکنم خشکی روده + یبوست یا اسهال + خشکی لب پایین + هله هوله خوری +

استمرار تغذیه خشک و دورشدن از تغذیه ابکی شیربرنج و سوپ و سیرابی و اشها + فعال بودن خشکی اندک مغزش باشه
تغذیه رطوبتی ?