فرزند جیغ و داد - شفاسنتر

اطفال ناآرام و جیغ و دادی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

☎️☎️☎️☎️???پرسش
سلام استاد نوه هشت ساله ام خیلی شیطونی می‌کنه و دوست داره جبغ بزنه آیا سردیش زیادچی باید داد خورد
???پاسخ
من ازموی اواحساس میکنم خشکی روده + یبوست یا اسهال + خشکی لب پایین + هله هوله خوری +

استمرار تغذیه خشک و دورشدن از تغذیه ابکی شیربرنج و سوپ و سیرابی و اشها + فعال بودن خشکی اندک مغزش باشه
تغذیه رطوبتی ?
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن