افتادگی زیر چشم - شفاسنتر

پف و افتادگی زیر چشم و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

?درمان #افتادگی_چشم‌وپف‌زیرآن (ناشی از افزایش بلغم در چشم است)

الف) روغن مالی ملاج سر با روغن سیاه دانه یا استفاده از تاج نمکی (داخل
کیسه پارچه ای نمک دریا ریخته شبها به مدت یکی دو ساعت روی سر می گذاریم. )
ب) ترک و یا کاهش جدی سردیها مخصوصا شبانگاه
ج ) ارده با شیره انگور هفته ای ۴ وعده صبحانه

?کانال‌طب‌استادخیراندیش
┄═•❁???