تنگی کانال نخاع - شفاسنتر

تنگی کانال نخاع و راهکارهای درمان بر مبنای طب سنتی

@tebejame
#درمان_تنگی_کانال_نخاع

?علت :
۱-تجمع مواد زائد سوداوی و بلغمی در کمر بدلیل ضعف
۲-سرخوردگی مهره ها

?شرح درمان:

?تسکین درد و تقویت عضلات:

۱- ماساژ آرام با پماد جامع که در نسخه دیسک و سیاتیک آن را نوشتیم
بعد از ماساژ، سشوار یک دقیقه

۲-سپس بادکش گرم یا سرد از پشت کتف تا باسن تا دو هفته(روی ستون فقرات نباشد)

۳- راه رفتن در استخر و نی

تنگی کانال نخاع و راهکارهای درمانی طب سنتی

✅❓پرسش و پاسخ با دکتر خیر اندیش:

❓پرسش:مدتی است که پزشکان گفته که همسرم به تنگی کانال نخاع دچار شده است،آیا با روش سنتی راهی برای درمان آن است؟

✅پاسخ:بله میشود درمان کرد، موارد زیر بادقت انجام شود :
?روغن سیاه دانه یا روغن بادام تلخ را روی کانال نخاع به شکل خیس بمالند. پر روغن روزی سه مرتبه (صبح ـ ظهر ـ شب) ۱۴ روز

? بعد از ۱۴ روز ر