جوش استخوان - شفاسنتر

استخوان شکسته و روش جوش خوردن بر مبنای طب سنتی

#درمان‌شکستگی و جوش خوردن ترک استخوان
❌پرهیز شود از خوردن چیزهای تُرش، و خوردن چیزهای تند و تیز.

#درمان:
۱ـ هرروز بمقدار یک ماش یا عدس، مومیای اصل (عَرَقُ الجِبال) بخورد،
۲ـ هر روز ۷ الی ۱۴ عدد‌خرما را بهمراه ۷ الی ۱۴ عدد مغزخام بادام‌درختی‌شیرین بخورد (یعنی دوتا دوتا باهم جویده و خورده شوند) که سرعت به بهبودی می‌بخشد،
۳ـ بعد از