خون در ادرار - شفاسنتر

کلیه و علایم بیماری آن بر مبنای طب سنتی

? #علائم_بیماری_کلیوی ?

? علائم هشدار دهنده وجود بیماری های کلیوی عبارتند از:

?حالت سوزش مجاری ادراری در هنگام ادرار یا سخت شدن ادرار
?نیاز بیش از حد معمول به ادرار کردن به ویژه در شب
?وجود خون در ادرار
?وجود درد ثابت و همیشگی در بخش کوچکی از پشت و درد زیر دنده ها
?پف کردگی اطراف چشم یا تورم دست و پا
?فشار خون بالا

? تذکر: