سرطان شناسی - شفاسنتر

سرطان شناسی و علایم آن فقط و فقط بر مبنای طب سنتی

? تشخیص زودهنگام سرطان می تواند زندگی بیماران را نجات دهد

? ۱۰ نشانه ی هشداردهنده ی سرطان

? زخم هایی که خوب نمی شوند، تغییر رنگ داده اند، وخیم شده اند یا خونریزی می کنند

? خونریزی غیر معمول یا خروج خون از هر منفذ بدن؛ وجود خون در ادرار، مدفوع، یا تکرر یا شدت قاعدگی

? غده یا تورمی که دائما در حال بزرگ شدن است؛ خواه با درد یا بدو