آب استخر - شفاسنتر

موها و ریزش آن با آب کلردار استخرها

????? هیچ چیز مانند آب استخر #رنگ_موی شما را نابود نمی‌کند.

♻️ پس اگر اهل #استخر رفتن هستید، از #کلاه‌هایی استفاده کنید که مانع رسیدن آب #کلردار به موهای شما می‌شود.
کلر،بشدت موهاراسفیدمیکند

عضویت در کانال?
? @www_irismed_irپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن