آب استخر - شفاسنتر

موها و ریزش آن با آب کلردار استخرها

????? هیچ چیز مانند آب استخر #رنگ_موی شما را نابود نمی‌کند.

♻️ پس اگر اهل #استخر رفتن هستید، از #کلاه‌هایی استفاده کنید که مانع رسیدن آب #کلردار به موهای شما می‌شود.
کلر،بشدت موهاراسفیدمیکند

عضویت در کانال?
? @www_irismed_ir