برنج خوری - شفاسنتر

برنج و مضراتش بر مبنای طب سنتی

???هر روز برنج نخورید ، زیرا مصرف بیش از حد برنج موجب افزایش غلظت خون می‌شود.

برنج سفید یبوست زاست و باعث ،انسداد عروقی و ایجاد سنگ صفرا و کلیه می‌شود.
مگر با پودرزیره و اویشن استفاده شود
@Mezajshenasi12پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن