برنج خوری - شفاسنتر

برنج و مضراتش بر مبنای طب سنتی

???هر روز برنج نخورید ، زیرا مصرف بیش از حد برنج موجب افزایش غلظت خون می‌شود.

برنج سفید یبوست زاست و باعث ،انسداد عروقی و ایجاد سنگ صفرا و کلیه می‌شود.
مگر با پودرزیره و اویشن استفاده شود
@Mezajshenasi12