تغذیه فسفردار - شفاسنتر

نقرس درمانی بر مبنای طب سنتی

????????درمان #نقرس ( اوره )
نقرس ( یا #اوره )چگونه تشکیل میشود?
اسید اوریک در بعضی مواقع هم منشا گرمی صفرا و هم منشاء سردی سودا را دارد . این بیمارى در اثر زیاد شدن اسید اوریک خون و فعال شدن خلط سودای خون و جمع شدن رسوبات اوراتها در لابلاى مفاصل (مفصل انگشت بزرگ پا) فعال میشود و در مردان چند برابر بیشتر از زنان است .
علائم نق?