تغذیه میگرن - شفاسنتر

میگرن و تغذیه های تشدید کننده بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️♨️غذاهایی که باعث تشدید میگرن می شوند

》》 قهوه
》》 پنیر کهنه

》》 سس مایونز
》》 کاکائو و شکلات

》》 سوسیس و کالباس
》》ماهی شور و دودی

?ماکارونی
?خرما

@sinohehsamdaliri