خرافات طب سنتی - شفاسنتر

خرافات علمی در طب سنتی در نوشیدن و یبوست

⛔️⛔️⛔️⛔️?????⚠️ خرافات علمی

✍️ ما فکر می کردیم فقط مردم عوام خرافه گرا می شوند، اما این فقط خرافه گرایی نیست، یک برنامه حساب شده ناشی از عقده های فروخته #طب_غربی علیه #طب_سنتی و فرامین بهداشتی ائمه معصومین(ع) است. کینه ای که درون برخی از پزشکان #غرب_زده و #علم زده را آتش می زند

? در زمان ما ضرب المثلی جدید باب شده که می گ?