دیابت کودکان - شفاسنتر

دیابت کودکان فقط بر مبنای طب سنتی

☎️☎️☎️☎️???
استاد معارفی فرزندم ناگهان بیمارشدو دربیمارستان قندخونش را ۳۰۰ گفتند پس از چندروز انسولین تزریق کردند
شما کمک کنید
??????پاسخ
دیابت ( قند خون ) و تجربه موفق
۱- عرق بوقناق رؤزی یک لیوان
۲- گیاه کلپوره ( یا مریم نخودی – مزاج گرم و خشک ) اگر روزی یک قاشق چایخوری مثل چای دمنوش کرده و میل نمایید قطعا قند خون کا