بسفایج - شفاسنتر

بسفایج دارویی برای بواسیر یا هموروئید بر مبنای طب سنتی

بسفایج درمان کننده بواسیر است

طبیعت گیاه بسفایج گرم و خشک است

 خواص گیاه بسفایج :

جهت درمان بواسیر هر روز گیاه بسفایج را با عناب دم کنید و آب صاف‏ کرده آن را بنوشید. براى افتادن دانه یا تکمه بواسیر بسیار مؤثر است.

گیاه بسفایج

۱- اگر بیست گرم از گیاه بسفایج را بجوشانید و آب صاف‏کرده‏اش را بنوشید بى‏ ترتیبى در اعمال صفراوى و سوء گو?