نوشیدن اطفال - شفاسنتر

نوشیدن آب توسط اطفال بر مبنای طب سنتی

???? کودکان و نوشیدن آب

?معمولاً کودکان به دلیل غلبه گرمی مزاج در سن کودکی، مایعات بیشتری مصرف می‌کنند.
? بهتر است والدین ازهمان کودکی، اصول نوشیدن آب و مایعات را به کودکان خود آموزش دهند.
? در حالت ناشتا و بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب آب ننوشند.
? برای خنک کردن آب و سایر مایعات از یخ استفاده نکنند.
? تا حد امکان از ی