روغن تراریخته - شفاسنتر

تراریخته ها و محصولاتش در بازار

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️?لیست محصولات تراریخته موجود در بازار

?خوراکی‌های تراریخته مورد علاقه بچه ها:
۱) چی توز، ۲) پاپ کرن کچاب پاپریکا، ۳) تافی ترش شومیز، ۴) چی توز توپی، ۵) پفک نمکی مینو، ۶) اسنک پنیری چی توز، ۷)چی توز چرخی، ۸) پفک نمکی سو بان، ۹) پاپ کرن شو فیل، ۱۰) کرانچی چ

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن