خوردن غذا - شفاسنتر

تغذیه خوری و آداب آن بر مبنای طب سنتی و اسلامی

#دانستنی_ها
#آداب_غذا_خوردن

هو الشافی

?فقط در صورت گرسنگی غذا خورده و قبل از سیری کامل دست از غذا بکشید.

?از گرسنه ماندن بیش از نیم ساعت پرهیز کنید.

?بلافاصله قبل و بعد از غذا اندکی نمک مزمزه شود.

?حین غذا خوردن به غذا نگاه کنید و از صحبت کردن و ایستادن و قدم زدن و تلویزیون نگاه کردن بپرهیزید.

?غذا کامل و با حوصله جویده شود.

?در