بلوط - شفاسنتر

بلوط گیاهی برای زخمهای دیابت و اسهال و سوزش ادراری

بلوط?

✅مدرّ و ضد عفونی کننده است.(ضدعفونی کننده زخمهای دیابت(

✅برای قطع اسهال مزمن و قطع ترشحات مخاطها به کار می رود

✅برای التیام زخم های روده و رفع ناراحتی معده و سوزش ادرار مفید است

? @Boalii_ir

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن