روش پخت اردک - شفاسنتر

گوشت اردک و خاصیت آن و روش پخت آن

??????????? #گوشت_اردک ؛ خواص و روش پخت

?بط یا اردک گوشت بسیار گرمی دارد بطوریکه در کتاب مخزن الادویه ذکر شده است “گرمترین طیور اهلی” است.
?در بدن افراد سردمزاج می تواند احداث گرمی کند و در بدن گرم مزاجان ایجاد تب نماید.
?این گوشت، کثیرالغذا است و خون غلیظی تولید می کند و دیرهضم و نفاخ است.
?اگر خوب هضم شود بد?