تغذیه سالمندان - شفاسنتر

پیری و کهنسالی و سالمندان چهل ساله و تغذیه آنها بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️?????✅هشدار ?خطر #سکته

?هنگامی که انسان به #چهل_سالگی رسید، نباید شب‌ها غذای چرب بخورد، زیرا تا صبح سکته او را تهدید می‌کند.
?ـ اگر هم میهمانی بودید، کم بخورید!
?ـ حتماً بعد غذا، کمی #سرکه یا #آبلیموی طبیعی بخورید
?ـ قبل خواب چند لیوان آب بخورید (که سیراب شوید به‌ حدی که برای دستشویی رفتن بیدار شوید) تا خون‌ت