بنسر - شفاسنتر

کلیه های سرد و سنگ ساز را با نگاهی به طب سنتی چگونه مدیریتش کنیم

سوال

برای تقویت کلیه سرد و‌دفع فضولات در سنین بالا ٬٬ چه راهکارهایی را انجام بدهیم

جواب 

برای بیمارکلیوی عموما مالش روغن بادام تلخ از بیرون به کلیه ها + مصرف عرق خارشتر چهارپنجم یک لیوان با یک پنجم لیوان عرق خارخاسک بصورت مخلوطی میل کند تا ۱۴. روز

۳ روز قطع شود که عادت نکند دوباره یک دوره تکرارشود

معمولا کلیه رسوب گیر است پس تغذی