سایت طب سنتی - شفاسنتر

اسامی پزشکان و سایتهای طب سنتی

?در فضای مجازی با انجمن علمی طب ایرانی همراه باشید?

❇️سایت انجمن علمی طب ایرانی:
? www.itma.ir
?اسامی متخصصان و دستیاران طب ایرانی
?درمانگاه های طب سنتی ایرانی مورد تایید
?سایت ها و کانال های مورد تایید در حوزه طب سنتی

❇️آموزش سبک زندگی و تغذیه سالم بر اساس منابع طب سنتی ایران در اینستاگرام

? instagram.com/persianmedicine/

❇️ویدئوهای مت