ریفلاکس معده - شفاسنتر

ریفلاکس معده و مضرات مصرف گوجه فرنگی

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️اگر ریفلاکس معده دارید، در مصرف گوجه فرنگی احتیاط کنید

گوجه‌فرنگی بسیار اسیدی است و بنابراین ممکن است باعث بروز رفلاکس معده در افرادی شود که مشکلات معدوی همچون ورم معده یا رفلاکس دستگاه گوارش دارند.
@drkhodadadii


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن