ریفلاکس معده - شفاسنتر

ریفلاکس معده و مضرات مصرف گوجه فرنگی

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️اگر ریفلاکس معده دارید، در مصرف گوجه فرنگی احتیاط کنید

گوجه‌فرنگی بسیار اسیدی است و بنابراین ممکن است باعث بروز رفلاکس معده در افرادی شود که مشکلات معدوی همچون ورم معده یا رفلاکس دستگاه گوارش دارند.
@drkhodadadii