چای عناب - شفاسنتر

آبریزش بینی با چای عناب بر مبنای طب سنتی

????رفع آبریزش بینی

چای یا جوشانده عناب گرفتگی صدا، آسم و تنگی نفس را برطرف می‌کند و برای جلوگیری از التهاب و آبریزش بینی توصیه می‌شود.

@drkhodadadii