افتادگی ناف - شفاسنتر

افتادگی ناف و علایم آن بر مبنای طب سنتی

????#افتادگی_ناف

?تعریف :

⬅️به جابجایی ماهیچه ی ناف افتادگی ناف میگویند

?اسباب افتادگی ناف

⬅️پریدن از بلندی
⬅️سر و ته شدن ناگهانی بدن
⬅️ ترس شدید
⬅️شوک عصبی

?علائم افتادگی ناف

⬅️کمردردصبگاهی
⬅️دل پیجه
⬅️غرغر شکم
⬅️سردردهای ضربان دار گیجگاهی
⬅️تپش قلبهای دوره ای
⬅️سردی وخواب رفتگی دست و پا
⬅️بی حالی و کسلی
?