بوق گوش - شفاسنتر

صوت و بوق گوش و راهکارهای درمانی

????#بوق_ممتد_گوش?

۴ راه درمان

▪️ ڪیسه آب جوش
▪️ ماساژ سر تا گردن و با بورس نرم
▪️جوشانـده اسطوخودوس
▪️ پیـاده روی
? @tebesonatii
??????