بوق گوش - شفاسنتر

صوت و بوق گوش و راهکارهای درمانی

????#بوق_ممتد_گوش?

۴ راه درمان

▪️ ڪیسه آب جوش
▪️ ماساژ سر تا گردن و با بورس نرم
▪️جوشانـده اسطوخودوس
▪️ پیـاده روی
? @tebesonatii
??????


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن