تغذیه غلط - شفاسنتر

تغذیه و نوشیدنی های مضر و عادت های غلط

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️? قال رسول الله صل الله علیه و اله وسلم : لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ضرر دیدن و ضرر رساندن در قوانین اسلامی نیست.

⭕️ بررسی اشیاء و افعال ضرر دار در طب اسلامی

⛔️ پر خوری .
امام علی علیه السلام:از پر خوری بپرهیزید؛زیرا کسی که همراه آن شود،بیماری هایش زیاد شده و خواب هایش آشفته می شود.

⛔️ استحمام و مباشرت


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن