ماساژ کمر - شفاسنتر

دیسک کمر و ماساژ درمانی بر مبنای طب سنتی

✳️ آیا ماساژ درمانی برای کاهش درد دیسک کمر موثر است؟

دیسک‌های برآمده یا فتق دیسک یکی از شایع‌ترین علل اساسی کمر درد هستند. ارائه ماساژ برای دیسک کمر و مدیریت دردِ آن، از معمول‌ترین دلایل مراجعه افراد به ماساژ کمر می‌باشد.

مطالعات انجام شده از موسسه ملی بهداشت و درمان نشان می‌دهد که ماساژ به اندازه‌ی درمان‌های پزشکی یا دارو?