مزاج تغذیه های شور مزه - شفاسنتر

غذای ترش و غذای شیرین و بررسی مزاج آنها بر مبنای طب سنتی

?????????
?غذاها و مزه ها✨
?بخش اول (۱)

?مزه ی غذاها تا حدودی می تواند نشانگر مزاج آنها باشد.

☘️غذای ترش :

?معمولا مزاج سرد و خشک
?مصرف زیاد آنها لاغرکننده بدن است
?ناسازگار با طبیعت بوده و باعث سرعت پیری می شود.
?از تولید صفرا و جوشش خون جلوگیری می نماید.
?از ایجاد انسداد در مجاری بدن جلوگیری می کند
?رفع گرمی و