مغز دوم - شفاسنتر

کف پاها و ماساژ با روغن گیاهی و محاسن آن بر مبنای طب سنتی

?????درمان ۲۷ مرض با چرپ کردن و ماساژ کف پا ??
@sib365
شاید به گوش خیلی ها نا آشنا و عجیب باشد اما این کاملا واقعیت دارد سبب اصلی بسیاری از بیماری ها خشکی کف پا است که با چرب کردن روغن های گرم و ملایم درمان می شود.
که این روش بهترین راه رفع خشکی تامین گرمی و رطوبت کافی برای بدن است که این کار با چرب کردن روغن های گرم و ملایم به باف