موکت - شفاسنتر

فرش ماشینی و موکت و مضراتش

????? ضرر فرش های ماشینی و موکت ها از نگاه دکتر خیراندیش :

? با پای بدون پوشش بر روی زمین راه رفتن، باعث تخلیه انرژی زائد بدن می شود، شخص سبک می شود اما پلاستیک مانع می شود مثل فرش های ماشینی (پلاستیکی) و موکت که باعث تولید انواع بیماری های سرد مثل انواع پا دردها و دردهای استخوانی می شود.

? خصوصا هنگام شستن ظروف که باید خانم ه