هزار اسپند - شفاسنتر

اسفند و خواص و مضراتش بر مبنای طب سنتی

???
سلام علیکم
موضوع اسفند خوری شسته با اب
متن روایت درکتاب مهم دانشنامه احادیث پزشکی باب اسفند تا شش بارگفته شده و باید خشک شود
۲- درطب سنتی یکبارشستن
۳- مقدارمصرف برای سرد مزاجان عالیست و گرم مزاجان با مصلحات
۴- سعی کنید هرداروی گیاهی طب سنتی را با دوز کم و هرگز با داروی شیمیایی مصرف نشود
۵- اگر علاقمندهستی فیبروم و کیست پلی ک