بوتولیسم - شفاسنتر

بیوتروریسم در انواع تغذیه های مسموم که منجربه عفونت و مرگ تدریجی است

?کشنده ترین مسمومیت در کمین شهروندان?

 ? مرگ «بوتولیسمی» جدی است?

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از ایفدانا، یسنا بهمنش دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو در مورد مسمومیت با مواد غذایی گفت: مسمومیت با مواد غذایی در اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآورده های غذایی، تهیه و نگهداری آن ها ایجاد م