آیت الله تبریزیان

قرار دادن سعد کوفی میان دندان

پیاز (ما می دانیم که پیاز دهان را بد بو می کند اما از آنجا که میکرب کش است،و دهان را از میکرب پاک می کند باعث خوشبویی دهان می گردد)

خوردن تره

افطار کردن با آب ولرم

خلال کردن دندان ها(خلال کردن با چوب گل ها و چوب نی و چوب درخت انار نهی شده)

خضاب یا رنگ کردن مو (البته با رنگ ها