بویایی - شفاسنتر

بویایی و روش احیا آن بر مبنای طب سنتی

♦ از بین رفتن حس #بویایی

?روش درمان
الف) استنشاق آب گرم و نمک دریا (۱۴ شب)
ب) اسانس نعنا روی پیشانی بمالید. دو بار در روز
ج) مالیدن روغن سیاه دانه یا کنجد روی ملاج هرشب
د) خوراک گرمیها و کاهش سردیها
ه) ارده با شیره انگور هفته ای ۳ الی ۴ وعده

@tebiranii *


سینوزیت و میگرن درمانی با دود پوست سنجد و ضماد روغن مرزنجوش پیشانی بر مبنای طب سنتی

سوال

ببخشید من سینوزهام عفونی شودن دائما ازآنتی بیوتیک قوی استفاده کنم دکتر عمل رابرایم پیشنهاد کرده حس بویایی ندارم اگه یک روز آنتی بیوتیک نخورم راهی دکتر میشم ممنون میشم کمکم کنید

جواب

??پوست سنجدرا خشک کرده و در اسفتددانه دوقاشق ریخته و ارام به (روش دود اسفند ) دود بدهید تا سه روز تمام سینوس تخلیه میشه

جلوی پیشانی را روغن م?