بینی کودکان - شفاسنتر

بینی و آبریزش بینی در کودکان با روغن جات گیاهی بر مبنای طب سنتی

سوال

سلام برای آبریزش بینی کدوم روغن تو بینی بچه بچکونه سیاه دونه یا بنفشه؟

جواب

اگر حساسیت پوستی ندارند روغن سیاهدانه

اگر حساسیت هست و تحمل سوزش ندارد روغن بنفشه داخل بینی و روی بینی  حتما حساسیت پوستی کودکان در روغن مالی و یا چکاندن رعایت شود

و یا میتوان دمنوش بنفشه با ختمی با سپستان با عناب با پرسیاوشان با زوفا با گلسرخ با پو?