پاکسازی رحم - شفاسنتر

رحم و عفونت و گرم نگه داشتن رحم و دفع بادهای مهاجم در واژینال بر مبنای طب سنتی

پرسشهای زیادی درباره پاکسازی رحم ازعفونت مظرح میشود که بالاختصار با نگاه به طب سنتی اعلام میشه
۱- دود عنبرنسارا به دهانه رحم روزی پنج دقیقه بین ۷ تا ۱۴  روز
۲- تزریق عسل به واژینال با دستگاه اپلیکاتور فقط برای متاهل ها
۳- چای دمنوش پونه صد عفونت و یا چای کوهی ضد گرفتگی عروق و سردی واژینال به تفکیک و به روش خوردن
۴- حجامت های خاص کشا?رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی

???
رحم و یا واژینال و بیماریهای متعلق به رحم  بانوان و دختران و روشهای امداد رسانی بر مبنای طب سنتی
۱- مزاج اناتومی رحم ( یعنی مهندسی رحم ) ، سرد و تر یعنی بلغمی است ، پس باید به روش تغذیه اصلاحات مستمر  و معقولانه ای اجرا شود.
۲- بانوان متاهل بعدازنزدیکی ( تخلیه ادرار و غسل کردن ) وقتی ازحمام خارج میشود حتما عسلاب عسلاب عسلاب میل