پالایش بدن - شفاسنتر

حجامت و شرایط قبل و زمان و بعد اجرا و ممنوعیت حجامت با نگاهی به طب سنتی چیست

چه کسانی می توانند حجامت کنند ؟

حجامت برای افراد تنومند و دارای خون غلیظ فایده ای ندارد چون از این طریق نمی توان به سهولت خون غلیظ و مواد زاید را از بدن آنان خارج کرد و تنها این روش سبب خروج خون رقیق فرد می شود که بر این اساس احتمال غلیظ تر و کم حجم شدن خون زیادتر خواهد شد . مگر آنکه افراد با خون غلیظ یک ساعت قبل از حجامت حمام بروند تا

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن